CX & loyalty design – asiakaskokemuksen johtaminen, asiakasohjelmat ja uusi lojaliteetti

CX & loyalty design – asiakaskokemuksen johtaminen, asiakasohjelmat ja uusi lojaliteetti

Mitä arvoa asiakaskokemuksen johtaminen (CEM) tuottaa asiakkaalle?

Asiakaskokemuksen johtaminen tuo asiakkaan yrityksen kaikkien funktioiden toiminnan keskiöön. Se auttaa tunnistamaan koko asiakaspolun (customer journey) ja yksittäisen kohtaamisen kriittiset hetket sekä työntekijän oman roolin asiakaskokemuksen rakentajana. Asiakaskokemuksen johtaminen auttaa keskittämään resurssit asiakkaalle aidosti relevantteihin ja yritystä kilpailusta erottaviin asioihin nyt ja tulevaisuudessa. Asiakaskokemuksen johtamisen myötä asiakashankinta helpottuu ja asiakaspito paranee.

Mitä arvoa uuden ajan asiakasohjelmat tuottavat asiakkaalle?

Asiakasta puhuttelevat ja aitoa arvoa tuottavat hoitomallit parantavat asiakaskokemusta. Niiden avulla voidaan kasvattaa keskiostoksen kokoa, vaikuttaa ostotiheyteen ja vahvistaa asiakaspitoa. Uuden ajan asiakasohjelmat ja lojaliteetin mallit ovat älykkäitä tapoja erottua kilpailusta ja luoda asiakkaalle jatkuvuutta muuttuvassa maailmassa.

Miksi Frankly Partners?

Asiakkaille tuotettavan arvon kasvattaminen on ydinosaamistamme: olemme ihmis- ja asiakasymmärryksen uranuurtaja. Frankly Partnersin lisäksi hasan&partners groupista löytyy huippuosaamista sekä uuden ajan asiakasohjelmien sisältöjen ja palveluiden rakentamiseen että niiden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Autamme voittavan asiakaskokemuksen ja uudenlaisen asiakkuuden rakentamisessa.

Kehitystyömme pohjautuu dataan (olemassa olevaan ja tutkittavaan), perusteltuihin valintoihin ja systemaattiseen kehittämiseen. Toimintatapamme ja lopputulemamme perustuvat osallistaviin menetelmiin ja inspiroivaan tarinankerrontaan, joka saa ihmiset mukaan tuottamaan haluttua, erottavaa asiakaskokemusta. Autamme voittavan asiakaskokemuksen ja uudenlaisen asiakkuuden rakentamisessa.

Yhdessä hasan & partners Groupin UX, markkinointi- ja viestintäosaajien kanssa autamme asiakkaitamme aidosti erottumaan asiakaskokemuksella. Kerromme mielellämme lisää referensseistämme.

Business Director Tuija Wikström, [email protected], 040 838 2220