Future design – strateginen segmentointi ja uusi potentiaali

Future design – strateginen segmentointi ja uusi potentiaali

Miksi strateginen segmentointi?

Strateginen segmentointi kristallisoi näkymän asiakkaisiin ja potentiaaliin tunnistamalla yritykselle kiinnostavimmat kohderyhmät tarvepohjaisesti. Segmentointi pohjaa syvälliseen luotaukseen ihmisten tarpeista ja käyttäytymisestä kytkeytyen samalla liiketalouden tavoitteisiin. Segmentointi on käytössä asiakasdatoissa ja arjen työkaluna johtamisessa, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Se tuo asiakkaat päätösten ytimeen.

Miksi uusi potentiaali ja innovaatiot?

Luomme kokonaisvaltaisen näkemyksen markkinan muutoksesta ihmisten tarpeiden ja muutossuuntien kautta. Löydämme kiinnostavimmat hiljaiset signaalit ja tunnistamattomat tarpeet. Tunnistamme liiketoiminnalle relevanteimmat uudet mahdollisuudet ja kuvaamme niiden liiketoimintapotentiaalin. Varmistamme, että yrityksen idea-aihiot, alustavat konseptit tai jo markkinoilla olevat tuotteet tai palvelut vastaavat aidosti halutun asiakasryhmän tarpeisiin. Luomme lopputuloksena työkalun tukemaan strategisia valintoja tulevaisuuden kasvuun ja/tai uusiin asiakkaille relevantteihin innovaatioihin.

Miksi Frankly Partners?

Muotoilemme syvällisen ihmisymmärryksen niin, että se palvelee liiketoiminnallisia tavoitteita. Pystymme rakentamaan liiketoiminnan tulevan kasvun ajureita tunnistamalla hiljaisempiakin tarvesignaaleja. Pureskelemme datamassat ja tietotulvan niin, että siitä saa kiinni ja datasta tuotettu tieto luo näkymää tulevaisuuteen.  Otamme ihmiset mukaan siihen rooliin mihin he kuuluvat – kehittämään heille parhaita palveluita ja innovaatioita.

Autamme brändejä tunnistamaan kasvun alueita uusilta markkinoilta, uusista asiakasryhmistä, kategorioista tai vaikkapa käyttäytymisen muutoksista. Pystymme uniikilla tavalla yhdistämään pehmeän ja syvällisen ihmisymmäryksen koviin liiketoimintavoitteisiin. Kiteytämme datamassat ja tietotulvan kristallisoiduksi näkemykseksi tulevaisuuteen. Tunnistamme piilossakin olevat tarpeet ja pystymme muokkaamaan niistä liiketoiminnalle relevantin näkymän tulevaisuuden kasvun ajuriksi.

Kerromme mielellämme lisää referensseistämme.

Business Director Tiitta Vaulos, [email protected], 050 572 7859