Kaupallistaminen ja testaaminen

Kaupallistaminen ja testaaminen

Tuote- ja palvelukehitys sekä uusien kehityspolkujen kaupallistaminen ovat yritystoiminnan elinvoiman ja kilpailuedun lähde. Jos tuote tai palvelu ei vastaa asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin, edes parhaimmat myyntiresurssit eivät tuo menestystä.

Tunnistamalla asiakasryhmien erityispiirteet luodaan edellytykset suunnitella tuote- ja palvelutarjoamaa sekä sellaista markkinointia ja myyntiä, jotka vastaavat kohderyhmien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Idean nopea testaaminen ja suunnan päättäminen erityispiirteisiin peilaten mahdollistaa ketterän asiakaslähtöisen kehittämisen ja olettamusten arvioinnin. Tämä parantaa onnistumisen todennäköisyyttä, nopeuttaa kehitysprosessia, pienentää riskejä ja parantaa myynnin ennustettavuutta.

Autamme asiakkaitamme mm.

  • konseptien ja tuotteiden kirkastuksessa ja testaamisessa
  • asiakaspulsseissa ja optimoinnissa,
  • kokonaistarjooman määrittelyssä.

Tutustu kaupallistamiseen ja testaamiseen liittyviin projekteihimme täällä.