Markkinapotentiaali ja tulevaisuus

Markkinapotentiaali ja tulevaisuus

Yritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti. On entistä helpompaa unohtaa keskeisin: asiakkaat ovat ihmisiä, jotka haluavat tulla kuulluiksi ja hyvin kohdelluiksi. Kannattavan liiketoiminnan edellytyksenä on potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen sekä heidän nykyisten ja tulevaisuuden tarpeidensa ymmärtäminen.

Meidän on ymmärrettävä, millaisia ilmiöitä ja muutosvoimia toimintaympäristön megatrendit synnyttävät kuluttajissa ja yhteiskunnassa, sekä millä tavalla hiljaiset signaalit voivat vyöryä pirstaloituneiden kuluttajaryhmien arkeen. Rakennamme huomisen menestystä yhdistämällä tulevaisuutta luotaavat skenaariotyöt ja ennustemallit asiakassegmenttien tämän päivän odotuksiin.

Tulevaisuus ei ole ennustettavissa tai ennalta määrätty. Trendiohjelmien ja skenaariotyön kautta voimme kuitenkin arvioida vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niiden vaikutuksia liiketoiminnalle. Jämäkät tieteelliset menetelmämme varmistavat niin markkina-analyysien kuin segmentointienkin korkean laadun.

Autamme asiakkaitamme mm.

  • tulevaisuuden luotaamisessa: trendiohjelmat, skenaarioanalyysit ja ennustemallit,
  • uuden asiakaspotentiaalin löytämisessä,
  • strategisessa segmentoinnissa ja
  • markkinoiden ja kohderyhmien luotaamisessa.

Tutustu markkinapotentiaalin ja tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamiseen liittyviin projekteihimme täällä.