Frankly Said -podcast, osa 2: Miten edetä kohti strategista asiakaskeskeisyyttä? Caset OP ja Kespro

Frankly Said -podcastimme toisessa jaksossa vierailevat Kespron Vice President Mika Halmesmäki sekä Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Hanna Hartikainen. Podcastissa he kertovat kokemuksensa pohjalta minkälaiseen toimintaan tulisi keskittyä ja mitä ehdottomasti välttää, jos toiveena on olla aidosti asiakaskeskeinen toimija? Luvassa on käytännön vinkkejä siihen, miten asiakaskeskeisyys saadaan sekä osaksi strategiaa että yrityksen operatiivista toimintaa!

Strateginen asiakaskeskeisyys yrityksissä kartoitettu ensimmäistä kertaa

Strateginen asiakaskeskeisyys on yksi tärkeimmistä kasvun ajureista jo nyt ja sen merkitys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Asiakaskokemukseen keskittyminen leimaa usein vahvimmin taloudellisesti menestyviä yrityksiä. Frankly Partners toteuttama tutkimus antaa ensimmäistä kertaa kattavan läpileikkauksen suomalaisten yritysten strategisen asiakaskeskeisyyden nykytilasta.