Työntekijäkokemus on jumissa Maslowin portailla

Erinomainen työntekijäkokemus on tavoite, jolle jokainen yritysjohtaja voi helposti nyökytellä. Arjessa työntekijäkokemus voi kuitenkin jäädä muiden asioiden jalkoihin. Jotta työntekijäkokemuksen potentiaali voidaan valjastaa todella käyttöön, sen pitää olla kytköksissä asiakaskokemukseen.